Warunki uzgadniania wizyt

 

Miejsce pracy

Funkcja

Płatnik

Warunki konieczne

Czas wykonywania

Oddział Chirurgii Jednodniowej NZOZ „Starówka”

Sokołów Podlaski ul. Lipowa 5

Specjalista Chirurgii Ogólnej - operator

NFZ – leczenie bezpłatne pod warunkiem spełniania warunków koniecznych

 

lub

 

PACJENT – w opcji leczenia prywatnego

Skierowanie z Poradni Chirurgicznej + aktualne poświadczenie ubezpieczenia, nr PESEL + ustalenie terminu przy zabiegu refundowanym przez NFZ

lub

bezpośrednie, prywatne ustalenie terminu i ceny zabiegu pacjent-lekarz w opcji leczenia prywatnego.

czwartki po godz.16-tej

Poradnia Chirurgiczna

NZOZ „Starówka”

Sokołów Podlaski ul.Lipowa 5.

Specjalista Chirurgii Ogólnej

NFZ – leczenie bezpłatne pod warunkiem j.w.

Skierowanie z Por.Rodzinnej , lub innej specjalistycznej+ aktualne poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego + nr PESEL

Czwartek godz.17,oo – 20.oo

Pracownia Endoskopowa SPZOZ Mińsk Mazowiecki specjalista - endoskopista NFZ - leczenie bezpłatne pod warunkiem j.w. Skierowanie na badanie z Por. Rodzinnej, innej specjalistycznej, NPL-u. Oddziału Szpitalnego +  aktualne poświadczenie ubezpieczenia + nr PESEL

wtorek 

godz. 09.oo-15,oo

Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp.z o.o.

Mińsk Mazowiecki

ul.Dąbrówki

specjalista - endoskopista

NFZ- badania kosztochłonne bezpłatne  pod warunkiem j.w.

 

 

 

Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - badania bezpłatne pod warunkiem zakwalifikowania do programu wg obowiązujących wskazań.

Skierowanie na badanie z Por. Rodzinnej, innej  specjalistycznej, NPL-u, Oddziału SZpitalnego + aktualne poświadczenie ubezpieczenia + nr PESEL

 

 

 

 

 

Skierowanie od lekarza, kwalifikacja w Recepcji CMD

środy

godz.08.oo-18.oo

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.

Siedlce ul. Ks.Niedziałka

specjalista - endoskopista

NFZ- badania kosztochłonne bezpłatne pod warunkiem j.w.

 

 

Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - badania bezpłatne pod warunkiem zakwalifikowania do programu wg obowiązujących wskazań. 

Skierowanie na badanie z Por.Rodzinnej, innej specjalistycznej, NPL-u, Oddziału Szpitalnego + aktualne poświadczenie ubezpieczenia +nr PESEL

 

 

 

 

Skierowanie od lekarza, kwalifikacja w Recepcji CMD

piątki

godz.08,oo-18,oo

PRYWATNY GABINET LEKARSKI:

 

 

 

Specjalista Chirurgii Ogólnej :

*operator

*konsultant

*lekarz prowadzący

*lekarz medycyny estetycznej

*lekarz orzecznik PZU

 

PACJENT – leczenie płatne wg osobistych ustaleń „lekarz-pacjent”, lub wg stawek Zakładów Medycznych będących siedzibą wykonywania Prywatnej Praktyki

 

 

 

Komisja powypadkowa PZU - wizyta bezpłatna

Potwierdzenie telefoniczne możliwości odbycia wizyty w zaplanowanym terminie lub/i zamówienie wizyty w Recepcji Zakładów Medycznych będących w danych dniach lokalizacja wykonywanej Prywatnej Praktyki.

 

 

 

 

Wyznaczenie terminu i godziny badania komisyjnego  przez komórkę PZU rozpatrującą zagłoszony wypadek.

Wskazane telefoniczne ustalenie terminu wizyty – tel.602 466 716

Węgrów ul.Wiejska 5 B

wtorek po godz.17,oo

środa po godz.19,oo

piątek po godz.19,oo

sobota i niedziela po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

Sokołów Podlaski NZOZ „Starówka” Sokołów Podlaski ul.Lipowa 5

 

 

czwartek godz.17,oo-20,oo