Endoskopia i ultrasonografia

Endoskopia jest metodą „zaglądania” do wnętrza pacjenta, szczególnie w obrębie tzw. narządów rurowych przy pomocy przyrządów wysokiej technologii, pozwalających przenieść obraz wnętrza człowieka  do okularu obserwacyjnego, lub na ekran monitora telewizyjnego. Gastroskopia – to badanie przełyku, żołądka, dwunastnicy. Kolonoskopia – to oglądanie jelita grubego  po jego wcześniejszym przygotowaniu. Przy obu typach badania nie tylko stwierdza się obecność konkretnych chorób, ale można leczyć wykryte nieprawidłowości podczas tego samego badania. I tak można pobierać próbne wycinki ze stwierdzanych niejasnych zmian  , można usuwać  polipy, tamować krwawiące naczynia , podwiązywać żylaki, usuwać przypadkowe, zaklinowane ciała obce  , nawet w niektórych specyficznych przypadkach usuwać zmiany nowotworowe.

 

Od 1994 roku, kiedy to w Szpitalu w Węgrowie zaistniała endoskopia jestem jej zagorzałym zwolennikiem i prekursorem. Trochę nieskromnie mogę stwierdzić, że kilku lekarzy wykonujących endoskopie w okolicznych szpitalach w ościennych powiatach pierwsze badania wykonywało w węgrowskiej Pracowni, kiedy ta miała już swój dorobek. Pełniąc funkcję  Kierownika Pracowni Endoskopowej starałem się myśleć o dalszym rozwoju Pracowni, sugerując przełożonym  pożądane kierunki, które  poszerzają  ofertę  małoinwazyjnych zabiegów , często ratujących życie pacjenta.  Żeby wykorzystywać nowe możliwości badań  biorę udział w licznych kursach praktycznych, Sympozjach i Konferencjach Szkoleniowych . Udział w nich potwierdzają posiadane liczne certyfikaty. Aktualnie zakres moich szkoleń kończy się na poziomie  endoskopii konfokalnej, enteroskopii dwubalonowej i gastroskopii przeznosowej. W zakresie endoskopii zabiegowej uszestniczyłem ostatnio w warsztatach endoskopowych z zakresu dyssekcji podśluzówkowej, ESD, POEM – a więc absolutnych nowości, niestety dostępnych jedynie w pojedynczych ośrodkach klinicznych. Podobnie poszerzający się asortyment oprzyrządowania produkowanego na świecie pozwala endoskopię zaliczyć do coraz poważniejszej i coraz bardziej uniwersalnej dyscypliny medycyny zabiegowej, pozwalającej zastąpić już nie tylko „duże” zabiegi klasycznej, ale  i zabiegi wciąż nowej i rozwijającej się chirurgii laparoskopowej. Dla mnie właśnie tak będzie wyglądała przyszłość medycyny zabiegowej,

 

 Poza  krótkim okresem wykonywania  gastroskopii w Prywatnym Gabinecie Lekarskim na samym początku tej umiejętności, oraz krótkim okresie wykonywania tego badania w Gabinecie Diagnostyki Medycznej  dr-a  S.Oniszka  w Łochowie badania te wykonywałem i wykonuje w pracowniach organizowanych w placówkach leczniczych - obecnie  w Pracowni Endoskopowej Szpitala SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Pracowni Endoskopowej Szpitala Św. Anny EMC Piaseczno, w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. w Siedlcach i w Mińsku Mazowieckim . Warunkiem ich wykonania jest  jedynie  dokument z PESEL-em, aktualne (z ostatniego miesiąca) ubezpieczenie zdrowotne i skierowanie na badanie z Poradni Chirurgicznej,  oraz wcześniejsze ustalenie z pielęgniarką Pracowni lub ze mną terminu badania. Na badania te obowiązują zapisy i niewielka, ale jednak – kolejka badań planowych. Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej powoduje konieczność  kwalifikowania  badania jako pełnopłatnego wg stawek ZOZ-u.

 

W gabinecie Prywatnym mogę jedynie kwalifikować pacjentów do badań w przypadku wątpliwych wskazań, interpretować wyniki, lub leczyć chorych po badaniach z ustalonym rozpoznaniem.

 

W 1996  roku ukończyłem we wrocławskiej  Akademii Medycznej edukacje  w zakresie badań ultrasonograficznych  narządów  jamy brzusznej ( kurs podstawowy i zaawansowany ), oraz kurs badania narządów małych  i powierzchniowo leżących ( sutek, ślinianka, tarczyca, guzki podskórne, jądra, węzły chłonne).  Kursy te ukończyłem , traktując tę umiejętność jako konieczną przy pełnieniu dyżurów w Szpitalu, w którym nie ma całodobowego dyżuru specjalisty radiologa. Od tego czasu wykonuję je w przypadkach koniecznych diagnostycznie .  Wielokrotnie na dyżurze umiejętność ta pozwoliła mi na ustalenie z powodzeniem ostatecznego rozpoznania. Ultrasonografia , szczególnie ta wykonywana samodzielnie wielokrotnie pozwoliła mi na kwalifikację pacjenta do konkretnego sposobu leczenia, czy  konkretnego, najlepszego dla pacjenta typu operacji realizowanej finalnie przeze mnie.

Endoskopia i ultrasonografia