Chirurgia klasyczna

 

Zakres chirurgii klasycznej, która wykonuję limituje jedynie własne ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie i zainteresowania związane z wykonywanym zawodem. Zawsze za główny kierunek moich zainteresowań uważałem zakres chirurgii gastroenterologicznej, dotyczącej leczenia  narządów przewodu pokarmowego, zawierających się głównie w obrębie jamy brzusznej. Dotyczy to przede wszystkim najpopularniejszej obecnie operacji chirurgicznej – usunięcia pęcherzyka żółciowego wraz z kamieniami, kontroli i ew. korekcji dróg żółciowych. Jest to też prawie obecnie zamierająca przez rozwój leczenia farmakologicznego i endoskopii chirurgia żołądka i dwunastnicy związana z chorobą wrzodową,. Ciągle satysfakcjonująca  pacjentów i chirurga jest operatywa  powikłań tej choroby (perforacje, krwotoki, stenozy), gdzie wykonany w porę  czasem rozległy zabieg,  natychmiast „stawia na nogi” pacjenta, często ratuje mu życie .  W tym kierunku najbardziej intensywnie się szkoliłem, podpatrywałem przy pracy autorytety, ćwiczyłem pod ich okiem.

 

 

Posiadając tytuł „Specjalisty Chirurgii Ogólnej” od najwcześniejszych lat rozwoju zawodowego operowałem i nadal z powodzeniem operuję :

 

  • z zakresu chirurgii ogólnej poza w/w.  - przepukliny - z początku metodami napięciowymi, od dawna również najnowocześniejszymi metodami beznapięciowymi, z wykorzystaniem wstawek siatek z tworzyw sztucznych w różnych lokalizacjach przepuklin ( udowe, pachwinowe, kresy białej, pępkowe, pooperacyjne w bliznach). W węgrowskim szpitalu lata temu, po raz pierwszy w jego historii wykonałem operację przepukliny z wszyciem „łaty”  siatki z tworzywa sztucznego.
  • z zakresu chirurgii naczyniowej żylaki kończyn dolnych, hemoroidy, ostre zatory tętnicze, urazy naczyń.
  • z zakresu chirurgii plastycznej – wycięcia zmian skórnych, blizn, tatuaży , nadmiaru tkanek powłok ciała z wykorzystaniem do pokrycia ubytków płatów  skórnych przesuniętych, wolnych przeszczepów  skóry. W czasie tych zabiegów udaje się czasem dokonać pożądanej zmiany oceny własnego wyglądu przez pacjenta.
  • z zakresu chirurgii traumatologicznej- operowanie wszelkich uszkodzeń związanych z komunikacją, pracą zawodową, czy tzw. nieszczęśliwym przypadkiem. Operacje te stanowią podstawę pracy dyżurowej chirurga, będąc dla niego wyzwaniem do maksymalnej koncentracji tak fizycznej, jak i mentalnej i błyskawicznego wykorzystania własnych umiejętności i dostępnych środków  technicznych. Często ratują życie, albo kierunkują  dalsze losy pacjenta, a zakresem obejmują mnogość możliwości: od trepanacji czaszki w ostrym krwiaku pourazowym, do „ratowania” palców rąk poszarpanych piłą tarczową włącznie.
  • z zakresu chirurgii urologicznej – operacje stulejki, załupka, wodniaków, guzów i zmian zapalnych jąder, cewnikowanie pęcherza moczowego.
  • z  zakresu chirurgii onkologicznej – wycięcia znamion barwnikowych skóry (vide pkt.3), guzków sutków do weryfikacji, lub po weryfikacji  hist.pat., nowotworów przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raków jelita grubego. 
  • z zakresu chirurgii endokrynologicznej – posiadam pełne przeszkolenie   w chirurgii wola guzowatego tarczycy., wraz ze  stażem klinicznym w tym kierunku.
  • z zakresu chirurgii proktologicznej – leczenie operacyjne hemoroidów, ropni  i przetok okołoodbytniczych, szczeliny odbytu , wypadania  odbytu.

 

żylaki

chirurgia klasyczna

Ciągle nadal trafiają się w mojej praktyce takie "zlecenia".  Przyjmuję je bez słowa, choć i bez zrozumienia, bo zwykłe choroby w takim stadium są prowakowaniem losu o "biedę".  W tym konkretnym przypadku całkowity pobyt pacjenta w szpitalu - 3 dni, zdjęcie szwów po 2-ch tygodniach. Obecnie starciłem kontakt z pacjentem - widocznie nic ode mnie nie potrzebuje

 

 

Cały zakres opisanej w ten sposób chirurgii klasycznej mogę wykonywać w ramach pracy w Oddz. Chirurgicznym Szpitala Św.Anny EMC Piaseczno i w Oddziale Chirurgii Jednodniowej  NZOZ "Starówka" w Sokołowie Podlaskim.  „Duże” zabiegi chirurgiczne wymagają zaplecza diagnostyczno-leczniczego, oraz zabezpieczenia okołooperacyjnego będącego w dyspozycji dużej jednostki organizacyjnej, jaką najczęściej jest Szpital, czy skonstuowaqny do tego NZOZ . Wystarczy skierowanie do Oddziału od lekarza  z Poradni Chirurgicznej, potwierdzenie posiadanego ubezpieczenie zdrowotnego ZUS lub KRUS z ostatniego miesiąca, oraz numer PESEL, abym w ramach swoich podstawowych obowiązków mógł pomóc Państwu bezpłatnie, w ramach obowiązujących zasad uspołecznionej służby zdrowia.

Oczywiście , pozostały zakres moich aktywności zawodowych w postaci prowadzonej prywatnej praktyki , wyjście z tą ofertą do ościennych miast (gabinety w Węgrowie, Sokołowie Podlaskim) poszerzają ofertę o możliwości objęcia opieka osób nie posiadających aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub nie posiadających obowiązujących obecnie skierowań do leczenia specjalistycznego. Umożliwiają  konsultację w przypadku własnej inicjatywy, lęku o własne zdrowie, czy wątpliwości pacjenta co do  dotychczasowego  diagnozowania, czy leczenia, bez angażowania  pośrednich stopni kompetencyjnych opieki zdrowotnej. Szczególnie prowadzona w Węgrowie praktyka pozwala na dogodne ustalenie wygodnego terminu wizyty, przeprowadzenie jej w komfortowych i  absolutnie dyskretnych warunkach. Poza tym w warunkach gabinetu Prywatnego istnieje możliwość zamiany pewnych  procedur operacyjnych, na nieoperacyjne metody lecznicze, którymi nie dysponuje aktualnie uspołeczniona Służba Zdrowia. Jako przykład mogę podać operacyjne metody leczenia hemoroidów vs. nieoperacyjne np. tzw. „gumkowanie” hemoroidów, do którego potrzebne oprzyrządowanie każdorazowo  zamawiam i sprowadzam do praktyki  prywatnej.  

Gabinet prowadzony w Sokołowie Podlaskim, na bazie NZOZ „Starówka”, pozwala również na wykonywanie zabiegów chirurgii klasycznej kwalifikujących się do tzw. „Chirurgii Jednodniowej” w tamtejszym Oddziale Chirurgii Jednodniowej, poza uprawnieniami wynikającymi z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS, czy KRUS . Prowadzona w kilku miastach praktyka pozwala również na zaoferowanie swoich usług bez narażania pacjentów na dalekie od miejsca zamieszkania podróże , co ma zasadnicze znaczenie np. w opiece pooperacyjnej. Istnieje również możliwość zamówienia  wizyty domowej dla pacjenta o ograniczonej możliwości poruszania się, czy obłożnie chorego.

 

Wszystkie  ramowe terminy i lokalizacje możliwych wizyt i konsultacji zamieszczone są w „tygodniowym planie pracy